Uvjeti i pravila sudjelovanja

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ime panela

Ime web panela je »JAZNAM« (u nastavku: panel).

 

1.2. Administrator panela

Vlasnik i administrator panela JAZNAM je kompanija za marketinško savjetovanje i istraživanje Svevid d.o.o. (u nastavku: skrbnik).

 

1.3. Član panela

Član panela (u nastavku: član) je svaka fizička osoba sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je navršila 15 godina i koja se slaže s navedenim uvjetima i pravilima sudjelovanja u panelu.

 

1.4. Pravna valjanost
Odnosom člana i skrbnika upravlja trenutno važeća verzija UVJETA I PRAVILA SURADNJE, uvijek dostupna na web stranicama panela. U slučaju da su se uvjeti i pravila sudjelovanja promijenila, administrator će člana obavijestiti putem elektronske pošte. Ako se član, nakon što ga administrator obavijesti o promjeni uvjeta i pravila sudjelovanja, pismeno preko elektronske pošte ne odjavi iz panela nakon osam dana, smatrat će se da je pročitao promijenjene uvjete i pravila sudjelovanja te da se sa njima slaže.

 

2. ČLANSTVO U PANELU

2.1. Tko sve može biti član panela
U panel se može upisati svaka fizička osoba sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je navršila 15 godina i koja se slaže s navedenim uvjetima i pravilima sudjelovanja.

 

2.2. Zaštita privatnosti

Zaštita osobnih podataka članova je prioritet administratora. Administrator upotrebljava sva raspoloživa sredstva i mogućnosti kako bi se osigurala učinkovita zaštita osobnih podataka. Prije nego potvrdite da se slažete s uvjetima i pravilima sudjelovanja, molimo pročitajte Izjavu o zaštiti podataka. Član može zahtijevati informacije izravno od strane administratora koji njima raspolaže. Član može dodati svoje podatke svom korisničkom računu, ili ih ažurirati i mijenjati. Do svog korisničkog računa, ima pristup preko linka u pozivu za anketu.

 

2.3. Višestruko članstvo
Svaka fizička osoba ima samo jedan korisnički račun. Svaka zlouporaba bit će kažnjena ispisom iz panela.

 

2.4. Odgovornost člana

Član se obvezuje da će, u svim oblicima istraživanja u kojima će sudjelovati, davati točne, smislene i relevantne odgovore. Također se obvezuje da će se odazvati na poziv za anketu, u za to određenom roku, koji će biti objavljen u pozivu. Sve ankete koje će biti ispunjene nakon zadanog roka, administrator će odbaciti.

Član se obavezuje da sadržaj upitnika neće otkriti trećim osobama.

 

2.5. Registracija u panel

Član panela registrira se u dvije faze. Prva faza prijave radi se na stranici panela preko regrutacijskog linka, gdje unašate adresu svoje elektronske pošte. Zatim, kada je član unio adresu e-pošte, i potvrdio registraciju, primit će elektronsku poruku s konačnom prijavom u panel (druga faza prijave). Klikom na taj link član je upisan u panel i istovremeno pristaje na uvjete i pravila sudjelovanja u panelu JaZnam.

 

2.6. Ispis iz panela

Administrator će člana izbrisati iz baze članova:

Ako je član neaktivan (za „neaktivan član“ pogledaj točku 2.9),

Ako je član neodgovoran (za „neodgovoran član“ pogledaj točku 2.10),

Ako je član nedostupan ili ako račun njegove e-pošte nije valjan,

Ako član koristi više korisničkih računa za sudjelovanje u panelu

Ako se član prema administratoru ili prema ostalim članovima odnosi s nepoštovanjem

Član može prekinuti svoje članstvo u bilo koje vrijeme (pogledaj točku 2.11).

 

2.7. Korisnički profil
U okviru korisničkog profila korisnika zbrajaju se socio-demografski podaci, pomoću kojih se odabiru najprimjereniji članovi za potrebno istraživanje. Član je dužan korisničke podatke uredno ažurirati. Pristup korisničkom profilu svakom je članu dostupan preko linka koji će dobiti u pozivu za anketu.

 

2.8. Neaktivan član

Svaki član će u tekućoj kalendarskoj godini dobiti nekoliko poziva za anketu. Ukoliko se član ne odazove na polovicu poziva za anketu, smatrat će se neaktivnim. U tom slučaju, administrator ga ima pravo izbrisati iz članstva panela.


2.9. Neodgovoran član

Svaki neodgovoran član je onaj koji:

Omogućava drugim osobama da koriste njegov korisnički račun ili  u panel regrutira osobe s lažnim e-mailom.

Daje netočne, nevažne i irelevantne odgovore u anketnom upitniku

Administratora ne obavještava redovito o promjeni podataka korisničkog profila.

Administrator ima pravo izbrisati svakog neodgovornog člana.

Sadržaj upitnika otkrije trećim osobama (sadržaj upitnika i/ili vizualno javno otkrije ili objavi).

 

2.10. Prekid članstva u panelu
Član može prekinuti svoje članstvo u panelu kada on to želi. Član prekida članstvo tako da u pozivu za anketu otvori link "ne želim sudjelovati u web panelu JaZnam" ili pošalje e-mail administratoru panela.

Pri uspješnom zahtjevu za ispis, administrator će izbrisati sve osobne podatke o članu, osim onih koje mora zadržati.

 

2.11. Brisanje člana panela
Brisanje člana panela događa se u slučaju kada administrator pronađe kršenje pravila sudjelovanja sukladno s točkom 2.6. Član će pri brisanju biti obaviješten putem elektronske pošte ili obične pošte, ako e-mail adresa nije valjana.
Administrator nakon brisanja člana, briše i sve osobne podatke člana, osim onih koje mora zadržati na temelju zakonske odredbe.

 

3. SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU

3.1. Vrsta istraživanja
Svaki član ima mogućnost odabrati određene vrste istraživanja u kojem želi sudjelovati.

Član može sudjelovati u sljedećim vrstama istraživanja:

Online istraživanja:

Klasični anketni upitnici

Fokus grupe

Dubinski intervjui

Ostali oblici istraživanja:

Terenska istraživanja

Mystery shopping (tajna kupnja)

PGM – odabir najbolje marke

Telefonska istraživanja

Druga istraživanja koja će članu biti ponuđena putem panela

 

Za sudjelovanje u drugim vrstama istraživanja pišite nam ovdje.

 

3.2. Poziv za anketu

Svaki član koji je izabran za sudjelovanje u anketi o tome će biti obaviješten putem elektronske pošte. A u slučaju posebnih, zahtjevnijih istraživanja, naknadno će biti obaviješten i telefonskim putem. Vrsta i broj pozivnica koje će član dobiti ovisi o podacima koje je naveo. Član nema pravo na minimalan broj poziva za sudjelovanje u istraživanju. Administrator će se na najbolji mogući način pobrinuti da svi članovi panela dobivaju pozive za nekoliko anketa.

 

3.3. Povjerljivost podataka

Član se obvezuje da će sve informacije o istraživanju, projektu, naručitelju istraživanja, upitniku ili drugim istraživačkim aktivnostima administratora, koje stiče putem istraživanja, držati strogo povjerljivim i da ih neće odavati drugim osobama.

 

4.NAGRAĐIVANJE ZA ONLINE ISTRAŽIVANJE

4.1. Pravo na nagradu
Na web panelu JAZNAM postoje dva oblika istraživanja:

Istraživanje u kojem član dobiva bodove JAZNAM (u nastavku: nagradna istraživanja). Ta vrsta istraživanja bit će označena kao takva u pozivu za anketu, kojeg će član dobiti putem elektronske pošte,I gdje neće biti ponuđena mogućnost dobivanja bodova JAZNAM. Ta vrsta istraživanja bit će označena kao takva u navedenom pozivu za anketu putem elektronske pošte.

 

Samo članovi koji sudjeluju u istraživanju i anketama i koji zadovoljavaju odabrane kriterije, navedene u prethodnim točkama, te koji do kraja ispune upitnik, imaju pravo na dobivanje bodova JAZNAM.
Ako član ne zadovolji kriterije za sudjelovanje u određenom istraživanju, anketa će biti završena nakon nekoliko odgovorenih pitanja. U tom slučaju član nema pravo na dobivanje bodova JAZNAM, osim ako je u pozivu za anketu naznačeno drugačije.
Poklanjamo Vam dodatnih 10 bodova za svaku anketu koju popuni 'prijatelj' koji se na panel prijavi preko Vašeg regrutacijskog linka koji smo Vam poslali na e-mail prilikom prijave, a kasnije ćemo Vam ga slati u svakom pozivu za sudjelovanje u istraživanju. Pravo na dodatne bodove imate tokom prve 4 godine članstva Vašeg 'prijatelja' (vrijedi za prijatelje učlanjene poslije 10. lipnja 2014. godine.
Ukoliko je 'prijatelj' poslije prvih selekcijskih pitanja u anketi dobio poruku da nije odgovarajući ispitanik ili anketu nije popunio do kraja, anketa se ne smatra popunjenom i u tom slučaju nećete dobiti dodatne bodove.

 

4.2. Način nagrađivanja – online istraživanje

Član će za svako sudjelovanje u online istraživanju, u kojem ispuni određene kriterije, dobiti bodove JAZNAM (pogledaj točku 4.1., drugi i treći odlomak). Broj BODOVA JAZNAM, koje član dobije za sudjelovanje u nagradnom istraživanju odrediti će se za svako istraživanje posebno, a nagrade će se objaviti u svakom pozivu za istraživanje.

Član panela može bodove JAZNAM tri puta godišnje potrošiti u našem WEB KATALOGU.

Detaljni uvjeti sudjelovanja u nagradnom izvlačenju navedeni u Pravilima sudjelovanja, objavljeni su ovdje.

 

5. NAGRAĐIVANJE ZA DRUGE OBLIKE ISTRAŽIVANJA

5.1. Način nagrađivanja za sve ostale oblike istraživanja, koja nisu online (pogledaj točku 3.1.), će se kontinuirano ažurirati za svako istraživanje posebno.

Član će o načinu nagrađivanja i ostalim oblicima istraživanja biti obaviješten u pozivu za sudjelovanje u online istraživanjima.

 

6. KRAJNJE ODREDBE

Član i administrator će sve moguće sporove, koji proizlaze iz ovog ugovora, najprije pokušati riješiti sporazumno. Ukoliko sporazum nije moguć, rješenje spora odredit će nadležni sud u Zagrabu.

 

 

Pristup profil podacima

Brza anketa

Kako ocjenjujete izgled web stranice JaZnam?